logo

viện kiểm soát

VKS tỉnh Bình Dương nói gì việc bị cáo vụ giết người được tại ngoại?

Theo VKSND tỉnh Bình Dương, bị cáo có lý lịch và nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, đầu thú, không có dấu hiệu bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, nên được cho tại ngoại. Pháp Luật TP.HCM vừa nhận được công văn phúc đáp của VKSND tỉnh Bình ...