Những phát ngôn đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Chung - ảnh 1